»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» สินค้า โอทอป (Thai Products OTOP) ««

»» ผ้าไหม

   การทอผ้าไหมมัดหมี่ การทอผ้าไหม ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้าน ใช้เวลาว่างจากการทำการ เกษตรกรรมมา ทอผ้าไหม ซึ่งจะทำกันมากในช่วง ปลายเดือนธันวาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม การทอผ้าไหมนั้น ชาวบ้านได้ทำสืบทอดจากบรรพบุรุษมาช้านานแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากฝีมือของลูกหลาน จนมาถึงปัจจุบัน การทอผ้านั้นได้กลายเป็น และอาชีพเสริมของคนในหมู่บ้านไปเสียแล้ว หากครอบครัวไหนไม่ทำการเกษตรกรรม ก็จะหันมาทอผ้าไหม และการทอผ้าไหมนั้น ถือได้ว่าเป็น หัตกรรมอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านมากพอสมควร ถึงแม้ว่า การทอผ้าไหมนั้นจะเป็นอาชีพที่ไม่มีรายได้ที่แน่นอนก็ตาม แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ทิ้งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างไว้ให้กับลูกหลาน

  

ผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งแต่ก่อนการทอผ้าไหมเป็นกิจกรรมเสริมที่แต่ละครัวเรือนทอเอาไว้ใช้ในครัวเรือน ส่วนมากลายผ้าจะได้แนวคิดถ่ายทอด มาจากวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่นลายสายฝน ลายเกร็ดเต่า ลายดอกแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการประยุกต์ ลายผ้าจากที่ได้ไปศึกษาดูงานมา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สูงสุดอีกด้วย

»» กระติบข้าวเหนียว ทำจากต้นคล้า

   กระติบข้าวของชาวอีสาน เป็นภาชนะเก็บอาหารที่ทางคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญา เก็บความร้อนได้ดี ในขณะที่ยอมให้ไอน้ำระเหยออกไปได้ ทำให้ข้าวเหนียวที่บรรจุ ภายในกระติบไม่แฉะด้วยไอน้ำ ต่างจากกระติกน้ำแข็ง ที่พ่อค้าแม่ค้าข้าวเหนียวส้มตำบางร้านนำมาใช้บรรจุข้าวเหนียวเพื่อรอขายซึ่งจำเป็นต้องใช้ผ้าขาวรองอีกทีก่อน บรรจุข้าวเหนียว แต่เม็ดข้าวที่อยู่รอบขอบกระติกก็ยังแฉะอยู่ดี เคล็ดลับของการสารกระติบข้าวอยู่ที่การสานภาชนะเป็นสองชั้น ชั้นในสุดจะสานด้วยตอกไม้ให้มีความห่างเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำระเหยออกจากข้าวไปสู่ช่องว่างภายในก่อง หรือกระติบข้าวได้ ชั้นนอกสุดจะสานด้วยตอกที่มีความชิดแน่นกว่าเพื่อเก็บความร้อนเอาไว้ ไอน้ำที่มีความร้อนอยู่ภายในช่องว่างนี้จะช่วยทำให้ข้าวเหนียวที่อยู่ภายในกระติบ ยังคงความร้อนได้อีกนาน โดยเมล็ดข้าวจะไม่มีไอน้ำเกาะ ฝากระติบและตัวกระติบจะมีลักษณะเหมือนกัน เพียงแต่มีขนาดที่ต่างกันเล็กน้อย สามารถสวมใส่กันได้พอดี ในส่วนตัวกระติบจะมีฐานรองทำจากก้านตาลขดเป็นวงกลม มีขนาดเล็กกว่าตัวกระติบเล็กน้อย ยึดด้วยหวายให้ติดกับตัวกระติบ กระติบข้าวเป็นของใช้ประจำบ้านที่ใช้บรรจุข้าวเหนียว ทุกครัวเรือน ทุกพื้นที่ที่รับประทานข้าวเหนียว
  
»» จุดเด่น ของการสานกระติบข้าว
 » สานเป็นลวดลายต่างๆ จะได้ราคาดี
 » หาอุปกรณ์ในการทำง่าย
 » ทำให้เกิดอัตราการจ้างงาน และเป็นอาชีพที่สุจริต และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
 » วิวัฒนาการเป็นของชำร่วยได้มากมาย เช่น กล่องใส่กระดาษชำระ กระเป๋า แจกัน


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง