»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» พระธาตุบ้านแดง ««

ประวัติพระธาตุบ้านแดง

พระธาตุบ้านแดง สถานที่สำคัญอันหนึ่งของหมู่บ้านนี้คือ "พระธาตุ" ตามประวัติเล่าสืบกันมาว่า พระธาตุนี้สร้างขึ้นก่อนวัดผู้ก่อสร้างคือ ยาคูอินทร์และยาคูซินเป็นคนบ้านโคกกู่
(ที่อพยพมาอยู่บ้านแดง) สร้างขึ้นกลางป่า (กลางโคก) ที่มีป่าแดงหรือป่าหันแดงมากเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โคกโนนแดง ตามผู้ที่ใกล้ชิดกับท่าน ยาคูอินทร์ ยาคูซิน เล่าว่าทั้งสองท่านนี้
เป็นพระธุดงด์ไปได้อัฐของพระอรหันต์มาและ เมื่อเสี่ยงทายได้แล้วก็มาสร้างพระธาตุขึ้นเพื่อบรรจุอัฐของพระอรหันต์น้ไว้โดยฐานกว้งประมาณ 12 ศอก 1 คืบสูงประมาณ 65 ศอก
(สร้างโดยอิฐเผาฉาบด้วยปูนขาวและยางบง) สร้างประมาณปี พ.ศ. 2445


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง