องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
แสดงความคิดเห็น : แสดงความคิดเห็นจากประชาชน


ลำดับ รายการแสดงความคิดเห็น อ่าน ตอบ วันที่แจ้ง/เวลา
1 โครงการบ้านคนจนคนไร้บ้าน 67 0 2023-12-05 22:01:44
2 การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ 35 0 2023-08-16 14:57:29
3 การพัฒนาน้ำประปา 69 1 2023-04-18 10:30:21
4 แจ้งจุดถนนเป็นหลุม 380 1 2022-05-23 15:56:17
5 การรับสมัครเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 921 1 2022-05-23 15:53:27
6 ปรับปรุงซ่อมแซ่มฝายน้ำล้นและท่อระบายน้ำ 265 1 2022-05-23 15:51:02