องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
แสดงความคิดเห็น : แสดงความคิดเห็นจากประชาชน


ลำดับ รายการแสดงความคิดเห็น อ่าน ตอบ วันที่แจ้ง/เวลา
1 วัคซีนหมา 38 1 2024-04-09 10:12:40
2 โครงการบ้านคนจนคนไร้บ้าน 97 1 2023-12-05 22:01:44
3 การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ 60 1 2023-08-16 14:57:29
4 การพัฒนาน้ำประปา 101 1 2023-04-18 10:30:21
5 แจ้งจุดถนนเป็นหลุม 427 1 2022-05-23 15:56:17
6 การรับสมัครเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 953 1 2022-05-23 15:53:27
7 ปรับปรุงซ่อมแซ่มฝายน้ำล้นและท่อระบายน้ำ 298 1 2022-05-23 15:51:02