องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
แสดงความคิดเห็น : แสดงความคิดเห็นจากประชาชน


ลำดับ รายการแสดงความคิดเห็น อ่าน ตอบ วันที่แจ้ง/เวลา
1 การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ 6 0 2023-08-16 14:57:29
2 การพัฒนาน้ำประปา 41 1 2023-04-18 10:30:21
3 แจ้งจุดถนนเป็นหลุม 169 1 2022-05-23 15:56:17
4 การรับสมัครเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 894 1 2022-05-23 15:53:27
5 ปรับปรุงซ่อมแซ่มฝายน้ำล้นและท่อระบายน้ำ 227 1 2022-05-23 15:51:02