»» สินค้า โอทอป (Thai Products OTOP) ««

»» ผ้าไหม

   การทอผ้าไหมมัดหมี่ การทอผ้าไหม ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้าน ใช้เวลาว่างจากการทำการ เกษตรกรรมมา ทอผ้าไหม ซึ่งจะทำกันมากในช่วง ปลายเดือนธันวาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม การทอผ้าไหมนั้น ชาวบ้านได้ทำสืบทอดจากบรรพบุรุษมาช้านานแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากฝีมือของลูกหลาน จนมาถึงปัจจุบัน การทอผ้านั้นได้กลายเป็น และอาชีพเสริมของคนในหมู่บ้านไปเสียแล้ว หากครอบครัวไหนไม่ทำการเกษตรกรรม ก็จะหันมาทอผ้าไหม และการทอผ้าไหมนั้น ถือได้ว่าเป็น หัตกรรมอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านมากพอสมควร ถึงแม้ว่า การทอผ้าไหมนั้นจะเป็นอาชีพที่ไม่มีรายได้ที่แน่นอนก็ตาม แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ทิ้งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างไว้ให้กับลูกหลาน

  

ผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งแต่ก่อนการทอผ้าไหมเป็นกิจกรรมเสริมที่แต่ละครัวเรือนทอเอาไว้ใช้ในครัวเรือน ส่วนมากลายผ้าจะได้แนวคิดถ่ายทอด มาจากวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่นลายสายฝน ลายเกร็ดเต่า ลายดอกแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการประยุกต์ ลายผ้าจากที่ได้ไปศึกษาดูงานมา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สูงสุดอีกด้วย

»» กระติบข้าวเหนียว ทำจากต้นคล้า

   กระติบข้าวของชาวอีสาน เป็นภาชนะเก็บอาหารที่ทางคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญา เก็บความร้อนได้ดี ในขณะที่ยอมให้ไอน้ำระเหยออกไปได้ ทำให้ข้าวเหนียวที่บรรจุ ภายในกระติบไม่แฉะด้วยไอน้ำ ต่างจากกระติกน้ำแข็ง ที่พ่อค้าแม่ค้าข้าวเหนียวส้มตำบางร้านนำมาใช้บรรจุข้าวเหนียวเพื่อรอขายซึ่งจำเป็นต้องใช้ผ้าขาวรองอีกทีก่อน บรรจุข้าวเหนียว แต่เม็ดข้าวที่อยู่รอบขอบกระติกก็ยังแฉะอยู่ดี เคล็ดลับของการสารกระติบข้าวอยู่ที่การสานภาชนะเป็นสองชั้น ชั้นในสุดจะสานด้วยตอกไม้ให้มีความห่างเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำระเหยออกจากข้าวไปสู่ช่องว่างภายในก่อง หรือกระติบข้าวได้ ชั้นนอกสุดจะสานด้วยตอกที่มีความชิดแน่นกว่าเพื่อเก็บความร้อนเอาไว้ ไอน้ำที่มีความร้อนอยู่ภายในช่องว่างนี้จะช่วยทำให้ข้าวเหนียวที่อยู่ภายในกระติบ ยังคงความร้อนได้อีกนาน โดยเมล็ดข้าวจะไม่มีไอน้ำเกาะ ฝากระติบและตัวกระติบจะมีลักษณะเหมือนกัน เพียงแต่มีขนาดที่ต่างกันเล็กน้อย สามารถสวมใส่กันได้พอดี ในส่วนตัวกระติบจะมีฐานรองทำจากก้านตาลขดเป็นวงกลม มีขนาดเล็กกว่าตัวกระติบเล็กน้อย ยึดด้วยหวายให้ติดกับตัวกระติบ กระติบข้าวเป็นของใช้ประจำบ้านที่ใช้บรรจุข้าวเหนียว ทุกครัวเรือน ทุกพื้นที่ที่รับประทานข้าวเหนียว
  
»» จุดเด่น ของการสานกระติบข้าว
  1. สานเป็นลวดลายต่างๆ จะได้ราคาดี
  2. หาอุปกรณ์ในการทำง่าย
  3. ทำให้เกิดอัตราการจ้างงาน และเป็นอาชีพที่สุจริต และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
  4. วิวัฒนาการเป็นของชำร่วยได้มากมาย เช่น กล่องใส่กระดาษชำระ กระเป๋า แจกัน


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา