องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย : ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน


ลำดับ รายการขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย อ่าน ตอบ วันที่แจ้ง/เวลา
1 ขอคำปรึกษา 100 1 2022-05-23 15:38:07