เมนูหลัก
สถานที่สำคัญ
หน่วยงานราชการ จ.มหาสารคาม
ติดต่อเรา

ที่อยู่ อบต.หนองแสง
300 หมู่ 2 ถนนนิวซีแลนด์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทรศัพท์,โทรสาร: 0-4379-9525 ต่อ 11

Nong Sang Sub-district Administrative Organization
300 "Moo" 2 Nong Sang Sub-district, Wapi Pathum District, New Zealand Road, Mahasarakham Province 44120, Thailand
Tel. and Fax: 0-4379-9525 ext 11

Email: nongsangwapi@outlook.co.th