>> ปรับปรุงซ่อมแซ่มฝายน้ำล้นและท่อระบายน้ำ <<
ชุมชนบ้านดอนบม ม.5 ประสบปัญหา ถนนไปฝายน้ำล้นเสียหายเป็นหล่มเป็นบ่อเวลาฝนตกน้ำหลากทำให้น้ำกัดเซาะถนนพังเสียหาย
ชื่อผู้แจ้งข่าวสาร : สุทธิพงษ์ ปะกิตานัง
ผู้แจ้งโทรศัพท์: 0818674045
อีเมล์ผู้แจ้งข่าวสาร :
วันที่แจ้ง/เวลา : 2022-05-23 15:51:02
รายละเอียดคำตอบ : แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาให้ดำเนินการโดยเร็ว
ชื่อผู้ตอบ : อุทิศ