องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน : รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


ลำดับ รายการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน อ่าน ตอบ วันที่แจ้ง/เวลา
1 ถนนลูกรังสายจากหมู่บ้านกรวิน - เชื่อมต่อถนนลาดยาง 15 0 2022-12-28 14:11:32
2 ถนนลูกรังสายจากหมู่บ้านกรวิน - เชื่อมต่อถนนลาดยาง 17 0 2022-11-30 17:30:01
3 ถังขยะหน้าบ้านเเต่ละหลัง พร้อมไฟเสาติดถนน 89 1 2022-06-18 20:52:14
4 ถนนรุกรังสาย 103 1 2022-05-23 15:44:52
5 ไฟฟ้าและถนน 98 1 2022-05-23 15:44:02
6 ถนนชำรุดสัญจรลำบาก 198 1 2022-05-23 15:43:23
7 ทำไมตลาดนัดของชุบเป้ออ้วน 118 1 2022-05-23 15:42:41
8 น้ำท่วมถนนทางสัญจร 1080 1 2022-05-23 15:41:49