ถังขยะหน้าบ้านเเต่ละหลัง พร้อมไฟเสาติดถนน
บ้านเเต่ละหลังไม่มีถังเป็นของตัวเอง ไฟถนนก็มืด สัญจรไปมาก็ลำบาก มองไม่เห็น
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ : วีนัส
โทรศัพท์ : 0935648977
อีเมล์ผู้ร้องเรียน : weenus1999@gmail.com
วันที่ร้องเรียน : 2022-06-18 20:52:14
ชื่อผู้ตอบ ภูวดล
รายละเอียดคำตอบ รับทราบ และจะเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไอ