น้ำท่วมถนนทางสัญจร
น้ำท่วมถนนทางสัญจร
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ : สมบัติ ศิริเลิศ
โทรศัพท์ : 0816674040
อีเมล์ผู้ร้องเรียน :
วันที่ร้องเรียน : 2022-05-23 15:41:49
ชื่อผู้ตอบ อุทิศ
รายละเอียดคำตอบ ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งให้ดำเนินการแล้ว