องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน : รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


ลำดับ รายการเรื่องร้องทุกข์ อ่าน ตอบ วันที่แจ้ง/เวลา
1 ถนน รุกรังสาย 35 1 2022-04-28 01:07:26
2 ไฟฟ้าและถนน 38 1 2022-04-28 01:06:05
3 ถนนชำรุดสัญจรลำบาก 32 1 2022-04-28 01:05:08
4 ทำไมตลาดนัดของชุบเป้ออ้วน 43 1 2022-04-28 01:03:55
5 น้ำท่วมถนนทางสัญจร 66 1 2022-04-28 01:01:21