>> ขอคำปรึกษา <<
คุณแม่เสีย แต่ไม่ได้ทำมอบที่ดินให้ใคร ที่ดินจะเป็นของพี่คนโตคนเดียว หรือ เป็นของพี่น้อง 3 คนครับ .. ถ้าเป็นทั้ง 3 คน จะต้องมีการทำผู้จัดการกองมรดกหรือเปล่าครับ หรือไม่ต้อง ให้ไปทำเรื่องที่สำนักงานเขตเลย . ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ขอคำปรึกษา : ดา
โทรศัพท์ผู้ขอคำปรึกษา : 0867738898
อีเมล์ผู้ขอคำปรึกษา : pongpat.do@gmail.com
วันที่แจ้ง/เวลา : 2019-08-28 15:26:13
รายละเอียดคำปรึกษา : แม้ว่าแม่ ไม่ทำพินัยกรรมไว้ก็ตาม ลูก 3 คน ก็มีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งปันมรดก เท่าๆกันตามกฎหมาย ถ้าพี่น้อง 3 คน มีความ ปรองดองกัน ก็ไปแจ้งที่ สนง.ที่ดิน ให้ออกรังวัด แบ่งเป็นสามแปลง ให้ลูกๆ ถือกรรมสิทธิ์คนละแปลง แต่บางที เจ้าพนักงานที่ดินอาจไม่ดำเนินการให้ เพราะไม่ทราบแน่ชัดว่า แม่มีลูกสามคนจริงหรือไม่ เขาอาจถูกฟ้องในภายหลัง ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ จะแนะนำให้ไปร้องศาล ขอเป็น ผู้จัดการมรดก และให้ผู้จัดการมรดก แจ้งรังวัดเป็นสามแปลง
ถ้าพี่น้องไม่ไว้วางใจกัน ก็ขอเป็นผู้จัดการมรดกทั้งสามคนหรือคนเดียว ก็ได้
ชื่อผู้ให้คำปรึกษา : นิติกร