องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย : ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน


ลำดับ รายการขอคำปรึกษา อ่าน ตอบ วันที่แจ้ง/เวลา
1 ขอคำปรึกษา 264 1 2019-08-28 15:26:13