กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566
ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง