กิจกรรม เวทีเสวนา "เด็กวาปีปทุม เป็นสินทรัพย์แห่งเมือง" โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยต้นแบบ
ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566