กิจกรรมอบรมคุณแม่วัยใส เนื่องในโครงการพัฒนาระบบดูแลเด็กปฐมวัย
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง