พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง