ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง