วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ในวันที่ 6 เมษายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม