โครงการสืบสานงานนมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง
ประจำปี 2566 ณ โบราณสถานกู่บ้านแดง ในวันที่ 5 เมษายน 2566