โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง