พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม