ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง