งานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 140 ปี 23 - 25 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม