กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสาารคาม