การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ขาวเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565
ณ สนามโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง