กิจกรรม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565