กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดโสมนัสประดิษฐ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565