ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง