กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2565 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม