นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะครู
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง