กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565