กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม