โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัย ด้วยผ้าฝ้ายมัสลิน ป้องกันโรคโควิด-19
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง